Kerkkantoorure

 

Maandag-Vrydag 8:00 -13:00

 

Dienste

 

Oggend erediens Sondae @ 9:00

Gesinsdiens Elke 2de Sondag @ 09:00

Binnekamer Sondae @ 18:00

Maak 'n bydrae

Bydrae kan op verskeie maniere geskied.  

Adres

 

Glenwoodweg 429

Faerie Glen

Pretoria

 

Kontakbesonderhede

 

012 361 5310

064 757 7948

 

kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za

  • Facebook Basic Black

  Predikant  

  Ds. André Fitzgerald     

Ds. André Fitzgerald

 

André het sy studies aan die Universiteit van Pretoria in 1981 voltooi.  Hy en en sy vrou, Tina, is in 1987 in ons gemeente as predikantspaar bevestig.  Voordat André na ons gemeente beroep is, was hy as kapelaan in die Staande Mag gestasioneer in Voortrekkerhoogte.  André se droom vir die gemeente is dat die gemeente God se simfoniesaal, gimnasium en hospitaal in die wêreld sal wees.

· 'n Simfoniesaal, waar mense wat God lief het bymekaar kom om aan Hom lof en eer te bring,

· 'n Gimnasium, waarheen mense gereeld kom om versterk te word vir hul taak in die wêreld waarin hulle leef 

· 'n Hospitaal, waar mense wat in die lewe seergekry het kan kom herstel en God en sy kinders se helende, vriendelike aanvaarding beleef.

Dit is met hierdie rigtinggewende, lewende geloof waarmee ons gemeente die Here in die wêreld moet dien.