Administratief   

 

Doop

 

Voornemende doopouers kan die

 

 

hier aflaai in PDF formaat.  Die voltooide vorms kan daarna per e-pos aan die kerkkantoor gestuur word.

 

 

 

Kategese

 

  • Junior kategese:  Elke tweede Sondag na die erediens

  • Senior kategese:  Elke tweede Sondag na die erediens

 

Begrafnisse

 

Kontak asseblief die kerkkantoor vir meer inligting.

 

Nuwe intrekkers

 

Ons streef om nuwe intrekkers so gou as moontlik te laat tuis voel in ons gemeente!  Vir u gerief kan die nodige vorms hier in PDF formaat verkry word:

 

 

 

 

Huweliksbevestiging

 

Kontak asseblief die kerkkantoor vir meer inligting.