Administratief   

 

Doop

 

Voornemende doopouers kan die

 

 

hier aflaai in PDF formaat.  Die voltooide vorms kan daarna per e-pos aan die kerkkantoor gestuur word.

 

 

 

Kategese

 

  • Gesinsdiens en junior kategese:  Elke tweede Sondag om 09:00 in die Jeuglokaal

  • Senior kategese:  Elke tweede Sondag om 10:00

 

Begrafnisse

 

Kontak asseblief die kerkkantoor vir meer inligting.

 

Nuwe intrekkers

 

Ons streef om nuwe intrekkers so gou as moontlik te laat tuis voel in ons gemeente!  Vir u gerief kan die nodige vorms hier in PDF formaat verkry word:

 

 

 

 

Huweliksbevestiging

 

Kontak asseblief die kerkkantoor vir meer inligting.