Gesinsdiens  

Elke tweede Sondag om 09:00

 

Ons gesinsdiens word in die jeuglokaal deur Ds. André Fitzgerald aangebied.  Hierdie diens fokus op die gesin en daarom verkies ons dat ouers die diens saam met hulle kinders bywoon.  Hierdie diens sluit kategese vir juniors in. 


Raadpleeg gerus ons kalender om die datums van die dienste uit te vind.