Sondagprogram  

Ons normale program op 'n Sondag is as volg:

 

09:00 - Erediens
09:00 - Gesinsdiens en junior kategese.  Elke tweede Sondag in die jeuglokaal.
10:00 - Senior kategese.  Elke tweede Sondag.

Raadpleeg ook die gemeentekalender vir meer inligting.