Geestelike groeigeleenthede  

Bybelstudie

Dinsdae om 09:00 

Dieper dink- en geselsgeleentheid oor die aktualiteit van die Woord​.

Vroue Bybelstudie

 

Woensdae om 09:00 

Geskiedenis van Israel vanaf die Aartsvadertydperk totdat die Beloofde land ingeneem is.

Groeigroep

 

Donderdae om 19:00

Saam soek- en groeigeleentheid waar ons mekaar se lief- en -leed deel.

Tabita-groep

 

Eerste Maandag van die maand om 10:00

'n Vrouegroepie wat lief-en-leed deel en om die Woord vergader.

Herfokus

 

Maandae om 09:00 in die konsistorie.  Raak oop vir die Heilige Gees om deur die wysheid van die Johannes-Evangelie te fokus op wat saak maak in die lewe.