Dienslewering  

U kan 'n verskil maak deur hulp te verleen met:

 

 • Musiekbediening en geleentheidskoor

 • Hulp by eredienste:

  • Teeskink by begrafnisse

  • Teeskink na eredienste 

 • Kontakbesoeke: 

  • Besoeke aan lidmate wat nie meer eredienste kan bywoon nie.  

  • Blommerangskikkings vir eredienste

Kontak asseblief die kerkkantoor vir meer inligting.