Dienslewering  

U kan 'n verskil maak deur hulp te verleen met:

 

 • Musiekbediening en geleentheidskoor

 • Hulp by eredienste:

  • Teeskink by begrafnisse, bediening tydens nagmaal en insameling van offergawes

  • Teeskink na eredienste - Elke tweede Sondag of soos gereël

 • Kontakbesoeke: 

  • Besoeke aan lidmate wat nie meer eredienste kan bywoon nie.  

  • Blommerangskikkings vir eredienste

Kontak asseblief die kerkkantoor vir meer inligting.

Kerkkantoorure

 

Maandag-Vrydag 8:00 -13:00

 

Dienste

 

Oggend erediens Sondae @ 9:00

Gesinsdiens Elke 2de Sondag @ 09:00

Binnekamer Sondae @ 18:00

Maak 'n bydrae

Bydrae kan op verskeie maniere geskied.  

Adres

 

Glenwoodweg 429

Faerie Glen

Pretoria

 

Kontakbesonderhede

 

012 361 5310

064 757 7948

 

kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za

 • Facebook Basic Black