Projekte  

#gee Reg 


Gee reg en haal kontant van die straat af!  

Die #geeREG projek in samewerking met Solidariteit en Pharos verskaf hulpverlening aan straatbedelaars deur middel van die verskaffing van maaltye.  

 

Gee eerder 'n maaltyd koepon in plaas van geld.  

  • 1 Boekie van 10 koepons = R 150.00 

  • Los koepon = R 15.00

 

​Meer inligting op die pamflet wat hier verkry kan word in PDF formaat.  Alternatiewelik kan die kerkkantoor direk gekontak word.

 

Broodjies vir Silverton Laerskool


Ons gemeente is reeds vir baie jare betrokke by 'n skool in Silverton waar kinders toebroodjies ontvang.

 

'n Getroue groep lidmate het hulleself bereid verklaar om op eie koste toebroodjies voor te berei.  Kinders wat deur die skool geïdentifiseer is, ontvang dan die toebroodjies om 'n honger magie in skooltyd te vul. 


Enige iemand wat meer betrokke wil wees kan gerus die kerkkantoor kontak.

 

Geskenke vir minderbevoorregte kinders


Ons gemeente is betrokke by 'n projek om vir minderbevoorregte kinders geskenke in te samel vir hulle verjaarsdae asook Kersfees. 

 

Enige persooon wat meer betrokke wil wees by hierdie projek, kan die kerkkantoor kontak.  Indien verkies, kan u ook 'n kontant bydrae maak.  U kan die kontant in 'n koevert gemerk "Bosmanhuis" by die kerkkantoor ingee of u kan die geld in die gemeente se bankrekening betaal en "Bosmanhuis" as verwysing gebruik.

 

Skoolklere vir Garsfontein Laerskool


Klere word soos benodig aan minderbevoorregte leerders verskaf.  Geldelike bydraes kan gemaak word deur die geld in die gemeente-rekening in te betaal en ‘klere-projek’ as verwysing te gebruik.

 

Kontak die kerkkantoor vir meer inligting.

 

SenoiRitas handwerkgroep


Gebreide- en handwerkartikels word gemaak en aan hulpbehoewendes geskenk. Die groep vergader elke tweede Donderdag van die maand.

 

Noodfonds 


Ondersteuning van verskeie organisasies in die Oostelike Sinode wat hulpbehoewendes help.  Koeverte vir bydraes is beskikbaar of kontak kerkkantoor.