Spesiale dienste en samesyn  

Spesiale dienste

 • Wereldbiddag vir Vroue

 • Paassangdiens

 • Paasnagmaal

 • Goeie Vrydagdiens

 • Opstandingsfees

 • Middag en aand Pinksterdienste

 • Kwartaallikse Nagmaal

 • Kerssangdiens

 

Samesyn

 • Liefdesmaal direk na nagmaal

 • Fees van die brode na die Opstandingsdiens

 • Vrydagmiddag-koffiegroep