Spesiale dienste en samesyn  

Spesiale dienste

  • Wêreldbiddag vir Vroue

  • Paassangdiens

  • Paasnagmaal

  • Goeie Vrydagdiens

  • Opstandingsfees

  • Middag Pinksterdienste

  • Nagmaal

  • Kerssangdiens

 

Samesyn

  • Fees van die brode na die Opstandingsdiens

  • Vrydagmiddag-koffiegroep